logo MCJ lustra led łazienkowe

od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO. 
W związku z tym, chcemy poinformować o zasadach przetwarzania przez MCJ Jacek Czogalla Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez  MCJ Jacek Czogalla.


1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie MCJ Jacek Czogalla z siedzibą
w Szczerbicach przy ul. Sumińskiej 2A. Możesz się z Nami skontaktować w następujący sposób:
    • listownie na adres: ul. Sumińska 2A, 44-293 Szczerbice z dopiskiem "Klient",
    • telefonicznie: zgodnie z numerem telefonu podanym na stronie internetowej,
    • poprzez e-mail: mcj@mcj.pl


2. Inspektor ochrony danych
Został wyznaczony Inspektor Ochrony  Danych, dlatego w razie wątpliwości możesz się z Nim skontaktować w celu wyjaśnienia zasad przetwarzania danych osobowych w MCJ Jacek Czogalla poprzez email:
goreckiwoj.biz@gmail.com


3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby realizować zamówioną przez Ciebie usługę, oraz aby prowadzić działania marketingowe naszych usług. W ramach marketingu będziemy telefonować, a także wysyłać e-maile w celu przedstawienia oferty na nasze usługi. Będziemy wykorzystywać nr telefonu i adres-email. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej wyraźnej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie. Będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów prawa zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. c w celu wystawienia faktury, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.


4. Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych
Na podstawie Twoich danych osobowych nie dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.


5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Będziemy przechowywać niektóre Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do czasu ustania obowiązku prawnego przechowywania informacji o zawartych transakcjach (wystawionych fakturach VAT). 


6. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe Podmiotom/Zleceniobiorcom świadczącym dla nas usługi rozliczeniowe, Podmiotom świadczącym dla MCJ usługi dostarczania przesyłek (kurierzy, poczta polska), oraz podmiotom na podstawie przepisów prawa.


7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
    • na podstawie art. 7, ust. 3 RODO - prawo do wycofania zgody,
    • na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
    • na podstawie art. 16 RODO - prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
    • na podstawie art. 17 RODO - prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, o ile nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych, 
    • na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
    • na podstawie art. 20 RODO - prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
    • na podstawie art. 21 RODO – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1, lit. e lub lit. f RODO, w tym profilowania na podstawie przepisów prawa.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).


9. Prawo wycofania zgody
Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez kontakt z nami (w tym elektronicznie) na dane wskazane w pkt 1 powyżej. 


10. Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


11. Podawanie danych osobowych
Podanie danych osobowych do realizacji złożonego zamówienia w tym wystawienia dowodu zakupu, dostarczenia zamówienia jest obowiązkowe na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c w celu wystawienia faktury, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Do celów marketingowych dane będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a, oraz w przypadku marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f.


12. Informacje o profilowaniu
Dane klienta podlegają profilowaniu, które polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

 

 

 

MCJ Jacek Czogalla, ul. Sumińska 2A, 44-293 Szczerbice

lustra led łazienkowe
lustra led łazienkowe

Pracownicy naszej firmy dołożyli wszelkich możliwych starań, aby prezentowane w serwisie informacje były prawdziwe i aktualne, jednak nie mogą tego zagwarantować.

Z tego powodu błędne informacje na stronie internetowej nie mogą być podstawą do roszczeń.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z pracownikiem firmy.

Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień.

mcj @mcj.pl

lustra led łazienkowe

ul. Sumińska 2a

44-293 Szczerbice

 +48 32 423 45 44

lustra led łazienkowe

 

Pn-Pt: 07:00-15:00